Trang chủ

Về trang này

Về "Khóa học tiếng Nhật trực tuyến Marugoto (A1)"

"Khóa học tiếng Nhật trực tuyến Marugoto (A1)" dựa vào chương trình, giáo trình và vật liệu giảng dạy của giáo trình 'Marugoto – Ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản Nhập môn A1 Katsudoo', 'Marugoto – Ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản Nhập môn A1 Rikai', ngoài ra còn được chế tác sử dụng các tài liệu giải thích ngữ pháp như trang web MARUGOTO+ (MARUGOTO Plus), MARUGOTO-NO-KOTOBA.

 • MARUGOTO+ (MARUGOTO Plus)Nhập môn (A1)

  Các đoạn video sử dụng tại Khóa học tiếng Nhật trực tuyến Marugoto (A1) được làm khi chế tác MARUGOTO+ (MARUGOTO Plus) Nhập môn (A1) (công khai vào tháng 2 năm 2013) .
  (Sản xuất và quản lý: Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản, trung tâm quốc tế Kansai / Cộng tác sản xuất website và video: BAU COMMUNICATIONS Co., Ltd)

 • MARUGOTO-NO-KOTOBA

  (Sản xuất và quản lý: Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản, trung tâm quốc tế Kansai / Cộng tác sản xuất website: Brain Corporation)

 • Marugoto – Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản Giải thích Ngữ pháp Nhập môn A1

  (Biên soạn bởi Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản, Madrid)

Sản xuất

Sản xuất / Quản lý

Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản, trung tâm quốc tế Kansai

Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản được thành lập vào năm 1972 với tư cách pháp nhân đặc biệt trực thuộc Bộ ngoại giao, đây là tổ chức chuyên thực hiện các sự kiện giao lưu văn hóa nghệ thuật, giáo dục tiếng Nhật ở nước ngoài, nghiên cứu Nhật Bản và trao đổi tri thức. Là một cơ quan trực thuộc Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản, trung tâm quốc tế Kansai thực hiện các hoạt động hỗ trợ người học tiếng Nhật tại nước ngoài thông qua các chương trình nghiên cứu tiếng Nhật, phát triển trang web và tài liệu giảng dạy tiếng Nhật.

Thiết kế chương trình - Sản xuất nội dung

Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản, trung tâm quốc tế Kansai

 • Nanae Kumano (Chuyên gia giáo dục tiếng Nhật)
 • Motoko Takeda (Chuyên gia giáo dục tiếng Nhật)
 • Tomomi Chiba (Chuyên gia giáo dục tiếng Nhật)
 • Yosuke Kasai (Chuyên gia giáo dục tiếng Nhật)
 • Yoko Ishii (Chuyên gia giáo dục tiếng Nhật)
 • Sumiko Maeda (Chuyên gia giáo dục tiếng Nhật)
 • Nobuyuki Kitaguchi (Giảng viên)

【Sản xuất phiên bản tiếng Việt】

 • Masayo Hirokaga (Chuyên gia giáo dục tiếng Nhật)
 • Kentaro Azuma (Chuyên gia giáo dục tiếng Nhật)
 • Wei Na (Chuyên gia giáo dục tiếng Nhật)

Cộng tác viên
Sản xuất website

Brain Corporation