หน้าหลัก

เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้

เกี่ยวกับ "คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ มะรุโกะโตะ (A1)"

"คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ มะรุโกะโตะ (A1)" จัดทำขึ้นตามประมวลรายวิชา หลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ ของตำรา "Marugoto: Japanese Language and Culture, Starter A1 Katsudoo" และตำรา "Marugoto: Japanese Language and Culture, Starter A1 Rikai" รวมทั้งใช้เนื้อหาบางส่วนจากเว็บไซต์ "MARUGOTO Plus" และ "MARUGOTO-NO-KOTOBA" และอ้างอิงจากหนังสืออธิบายไวยากรณ์ ดังต่อไปนี้

 • MARUGOTO+ (MARUGOTO Plus) Starter (A1)

  วิดีโอซึ่งใช้ใน "คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ มะรุโกะโตะ (A1)" เป็นวิดีโอที่จัดทำขึ้นสำหรับเว็บไซต์ "MARUGOTO+ (MARUGOTO Plus) Starter (A1)" ซึ่งเผยแพร่เดือนกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 2013
  (ผู้ร่วมจัดทำเว็บไซต์และวิดีโอ : BAU COMMUNICATIONS Co., Ltd)

 • MARUGOTO-NO-KOTOBA

  (ผู้ร่วมจัดทำเว็บไซต์ : Brain Corporation)

 • "Marugoto: Japanese Language and Culture, Starter A1 Grammar Handbook"

  (The Japan Foundation, Madrid)

เกี่ยวกับผู้จัดทำ

ผู้จัดทำและดำเนินการ

The Japan Foundation Japanese-Language Institute, Kansai

เจแปนฟาวน์เดชั่น (The Japan Foundation) เป็นองค์กรแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนานาชาติ ซึ่งเป็นตัวแทนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ โดยเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1972 ในฐานะนิติบุคคลพิเศษภายใต้การควบคุมดูแลของกระทรวงการต่างประเทศ และได้ดำเนินงานเกี่ยวกับด้านวัฒนธรรมต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรม การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น การวิจัยด้านญี่ปุ่นศึกษาและแลกเปลี่ยนทางความรู้ เป็นต้น สำหรับศูนย์ภาษาญี่ปุ่นคันไซ เจแปนฟาวน์เดชั่น (The Japan Foundation Japanese-Language Institute, Kansai) เป็นองค์กรในสังกัด ซึ่งดำเนินงานเกี่ยวกับการอบรมภาษาญี่ปุ่น การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นและเว็บไซต์เพื่อการศึกษา เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือผู้เรียนที่อยู่ต่างประเทศโดยตรง

ผู้วางแผนและจัดทำเนื้อหา

The Japan Foundation Japanese-Language Institute, Kansai

 • Nanae Kumano (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น)
 • Motoko Takeda (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น)
 • Tomomi Chiba (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น)
 • Yosuke Kasai (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น)
 • Yoko Ishii (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น)
 • Sumiko Maeda (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น)
 • Nobuyuki Kitaguchi (อาจารย์พิเศษ)

[ผู้จัดทำฉบับภาษาไทย]

 • Pannee Saelim
  (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น)
 • Masayo Hirokaga
  (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น)

ผู้ร่วมจัดทำ
ผู้จัดทำเว็บไซต์

Brain Corporation